PERSONVERN

Innledning
Personlig informasjon om kunder og besøkende på nettstedet oppbevares sikkert og behandles med den ytterste varsomhet. forplikter seg til å beskytte personvernet til alle kunder og besøkende på nettstedene, ettersom dette er en absolutt nødvendighet for å kunne drive forsvarlig virksomhet.

Adsaints oppfyller kravene til (egen-)regulering av personvern for å behandle personopplysninger på en nøyaktig måte. Ansvarlig for databehandlingen er Adsaints

Behandling av personopplysninger
Alle opplysninger lagres og håndteres for å kunne tilby tjenestene våre. Personopplysningene dine lagres når du starter et abonnement på en (mobil)tjeneste eller et nyhetsbrev, når du deltar i en kampanje eller inviteres til å delta i et spill. Personopplysningene behandles også for å kunne tilby tjenester fra andre selskaper i konsernet, samt sponsorer og samarbeidspartnere når en premie gjøres tilgjengelig for vinnere, når man registrerer sin interesse for en av tjenestene våre eller kontakter oss av en annen årsak. Personopplysningene vi oppbevarer inneholder informasjon som kontaktopplysninger, mobilnummer, opplysninger om abonnement og avregistrering for f.eks. en (mobil)tjeneste eller et nyhetsbrev, bestilte produkter/tjenester, informasjon om betalinger, loggfiler når man benytter mobiltjenester og/eller der man har registrert sin interesse for de ulike typene av tjenester vi tilbyr.

Vi bruker denne informasjonen for å oppfylle og behandle avtaler vi har med deg (og aggregatorene våre), for å tilby andre tjenester (fra datterselskaper og sponsorer eller partnere), til interne forretningsprosesser og for å oppdatere kundene om (nye) produkter og tjenester fra oss, fra andre selskaper i gruppen eller fra sponsorer og samarbeidspartnere. (Kontakt)detaljene dine kan også sendes til sponsorer og samarbeidspartnere for å gi deg informasjon om tilbud eller annen relevant informasjon. Hvis du ikke ønsker å motta denne informasjonen, kan du når som helst avregistrere deg.

Bruk av abonnementsopplysninger
For å kunne bruke mobiltjenestene våre blir du bedt om å gjennomføre en (vanligvis landspesifikk) abonnementsprosess. Du blir bedt om å oppgi en rekke opplysninger, for eksempel navn, adresse, postnummer, bosted, kjønn, mobilnummer, e-postadresse og bankkontonummer. Disse abonnementsopplysningene brukes til å sende deg informasjon og tilby deg (ønskede) tjenester og for å kunne fakturere deg for dette. Vi ønsker også å holde deg oppdatert om nye og ulike typer produkter og tjenester og interessante tilbud.

Mobilnummeret ditt
Hvis du har angitt et (mobil)telefonnummer, brukes dette til å bekrefte tjenesten og å fullføre og utføre avtalen med deg. Når du har angitt din interesse, bruker vi også (mobil)telefonnummeret ditt til å kommunisere med deg og til å holde deg informert om (nye) produkter og tjenester. Du kan når som helst avregistrere deg ved å klikke på lenken i meldingen som du får tilsendt på mobilen.
E-postadressen din
Når du har angitt e-postadressen din og aktivt har indikert at du for eksempel ønsker å motta nye brev eller mer informasjon, kan vi informere deg (bedre) som kunde om forskjellige typer tilbud og konkurranser. Hvis du ikke ønsker å motta denne informasjonen, kan du når som helst avregistrere deg ved å klikke på lenken i e-posten du har mottatt. Du kan også ha gitt ditt samtykke til at e-postadressen din kan brukes til å få tilsendt tilbud og kampanjer fra andre selskaper fra tid til annen. Slike selskaper blir nøye utvalgt i forkant. Du kan som regel se og velge alternativer for dette på nettstedet.

Se over og korrigere
Du kan se opplysningene vi har om deg til enhver tid. Hvis disse er feil, kan du hjelpe oss med å rette dem opp. Hvis du vil se på eller oppdatere opplysningene dine, send en forespørsel til ovennevnte adresse. Ta også kontakt med oss på adressen ovenfor hvis du har spørsmål om hvordan vi håndterer personopplysninger.

Preferanser for ulike produkter og tjenester
Vi har som mål å ta hensyn til preferansene dine så mye som mulig. Hvis du ikke er interessert i å få informasjon om (nye) relevante produkter og tjenester, ber vi deg om å gi oss beskjed på avregistreringssiden på nettstedet. Merk: Tjenesten vår er rettet mot å dele informasjon med deg ut fra preferanser for ulike typer produkter og tjenester. En totalblokkering av opplysningene dine kan føre til at du ikke mottar informasjon om tilbud og kampanjer du sannsynligvis kan være interessert i.