GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER
Generelle vilkår og betingelser -Norsk Ring-og-Vinn-Tjeneste
Vilkår og betingelser for Adsaints BV., samarbeidspartnere og sponsorer, også kalt «arrangøren», «vi» eller «oss».

1. Disse vilkårene gjelder for alle kampanjeaktiviteter, som for eksempel telefon-/quiztjenester og lignende konkurranser

2. Før du deltar i kampanjer eller konkurranser, blir relevant informasjon oppgitt eller gjort tilgjengelig på forespørsel om varigheten av konkurransen, gevinsten og/eller produktet, prisen for å delta, hvordan spillet fungerer, kriterier som deltakerne vurderes etter, utvelgelsesprosedyren for levering av premier, sluttdato for konkurransen og når eller hvordan resultatene blir offentliggjort.

3. Alle konkurranser er åpne for deltakelse fra personer som er atten (18) år eller eldre og som vi har fått en fullstendig utfylt påmelding fra i løpet av kampanjeperioden.

4. Ved å delta erklærer du at du aksepterer disse vilkårene og betingelsene og selve kampanjen.

5. Ekskludert fra deltakelse er ansatte og slektninger av arrangøren, inkludert samarbeidspartnere og sponsorer.

6. Forbrukeren som har fått flest poeng i én enkelt samtaleøkt på slutten av premieperioden, klassifiseres som vinner. Poengsummen vil være knyttet til telefonnummeret som har blitt brukt til å ringe nummeret med den spesifikke raten. Vinneren vil bli bestemt ut fra alle deltakere som oppfyller disse vilkårene og betingelsene, samt eventuelle andre betingelser for spillet, eller etter å ha deltatt i en siste avgjørende runde etter invitasjon fra arrangøren. Innen 7 (sju) dager etter utløpet av det (endelige) spillet, vil vinneren bli kontaktet på e-post eller telefon. Hvis en vinner ikke er tilgjengelig, opp til maksimum to forsøk, vil en annen vinner bli valgt. Det er ingen mulighet for å kontakte oss vedrørende resultatene og tildelingen av premien. De administrative dataene arrangøren har er den avgjørende faktoren.

7.Alle ekstrakostnader, som porto, frakttjeneste og bankgebyrer, betales av vinneren. Hvis et kampanjespill medfører noen form for skatter eller avgifter knyttet til (kampanje)spill når man vinner en premie, vil beløpet måtte betales av vinneren, og denne betalingen må dokumenteres av vinneren på første forespørsel.

8.Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut kampanjepremien med en annen kampanjepremie av lik (økonomisk) verdi, i samråd med vinneren, etter at konkurransefristen har utløpt. Hvis én og samme premie og/eller produkt kan vinnes ved å delta i en tjeneste eller en annen konkurranse, har arrangøren bare én (1) premie tilgjengelig for hvert telefonnummer eller hver (e-post)adresse.

9.En premie eller et annet (tilsvarende) alternativ vil (senest) gjøres tilgjengelig innen 21 (tjueen) dager etter fristen på adressen som premievinneren har oppgitt. Hvis premien er en pengepremie, vil beløpet bli kreditert til en konto spesifisert av premievinneren.

10.Arrangøren er ikke ansvarlig for synlige eller skjulte feil og heller ikke for eventuelle fraktskader på premien når den sendes til den angitte adressen.

11.Dersom produktene ikke er tilgjengelige, forbeholder sponsoren seg retten til å tilby en pengepremie som alternativ eller erstatte premien helt eller delvis. Hvis premien erstattes med en pengepremie, vil premien ha minimum samme (økonomiske) verdi. Premien må mottas slik den tilbys og kan ikke overføres eller deles opp.

12. Vinneren samtykker i, i samråd med arrangøren, at hans/hennes navn, poststed, land og eventuelt bilde benyttes på arrangørens nettsted for aktiviteter i etterkant av kampanjen.

13.Vi sender fra oss opplysningene dine for å kunne gjennomføre konkurransen eller i forbindelse med tjenesten du bruker til arrangøren, samarbeidspartnere og sponsorer. Opplysningene kan også brukes til å informere deg om (nye) tjenester fra arrangøren, samarbeidspartnere og sponsorer. Opplysningene kan også gjøres tilgjengelige for samarbeidspartnere og sponsorer for å informere deg om tilbud som du har vist interesse for. Selv om du ikke eksplisitt samtykker, kan du motta e-post om lignende tjenester fra arrangøren, samarbeidspartnere og sponsorer med informasjon som kan være relevant for deg, med mindre du uttrykkelig takker nei. Hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon fra arrangøren, kan du alltid takke nei ved å avregistrere deg på dette nettstedet. For mer informasjon, se personvernerklæringen vår på dette nettstedet.

14.Disse vilkårene og betingelsene kan når som helst endres eller oppdateres av oss. Viktige oppdateringer vil bli markert på nettstedet i disse vilkårene og betingelsene. Derfor bør du jevnlig lese disse vilkårene og betingelsene.

15.Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte konkurransen etter eget skjønn og uten varsel avslutte eller endre kampanjen, inkludert, men ikke begrenset til, om det er noen åpenbare feil i programvaren og/eller i overføringen, samt for å overholde lover og forskrifter. Innholdet i disse vilkårene og betingelsene er med forbehold om åpenbare skrivefeil og tolkningsmuligheter.